วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2555

177. พระสมเด็จ พลังไร้ขีดจำกัด รูปเหมือนสมเด็จโต

กล่าวถึง พระสมเด็จ ที่มีพลังพลานุภาพไร้ขีดจำกัดที่ผู้เขียนพบ  มีหลากหลายแบบ  ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพิมพ์พิเศษทั้งสิ้น

พระสมเด็จพิมพ์พิเศษ  ที่อยู่กับผู้สืบทอดสมบัติ(พระเครื่อง) ของทายาทวังหน้า และสายของทายาทผู้สร้างพระเครื่องต่างๆของสายวัง  รวมทั้ง สายของขุนนางที่มีอำนาจปกครองสมัยก่อน  จะมีพระสมเด็จพิมพ์พิเศษมากบ้างน้อยบ้าง  ซึ่งส่วนใหญ่จะมีเหมือนกับพระสมเด็จพิมพ์พิเศษที่ได้บรรจุกรุที่วัดพระแก้ว(วัดพระศรีรัตนศาสดาราม) รวมทั้งที่บรรจุกรุของวัดพระแก้ววังหน้า  ที่แตกต่างที่ผู้เขียนพบเห็นคือในกรุจะมีลงลักปิดทองคำเปลว  แต่ที่เป็นสมบัติของทายาทสืบทอดมารดกพระเครื่องกันมามีน้อยมากที่มีลงลักปิดทอง ที่พบมีหลากหลายพิมพ์และเนื้อผงพระจะมองสะอาดตา


พระสมเด็จ รูปเหมือนสมเด็จโต พิมพ์ข้างเม็ด ของสายวัง(ทายาท) 

พระสมเด็จ รูปเหมือนสมเด็จโต พิมพ์ข้างเม็ด ด้านหลังปะพระกริ่งปวเรศ พิมพ์สมบูรณ์พูนสุข  ทั้ง 2 องค์นี้เป็นพระสมเด็จ ที่อธิษฐานจิตโดย สมเด็จพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี  ของทายาทสายวังที่ตกทอดมรดกสืบต่อๆกันมา  เสี้ยนเขียนตำราและเซียนตำรา  เห็นแล้วรับไม่ได้บอกได้คำเดียว "ในเมื่อฉันไม่มี  ของคนอื่นมี เก๊สถานเดียว"
พระรูปเหมือนสมเด็จโต พรหมรังสีข้างเม็ดปะพระกริ่งปวเรศ พ.ศ.2411
พระรูปเหมือนสมเด็จโต พรหมรังสีข้างเม็ดปะพระกริ่งปวเรศ พ.ศ.2411

พระรูปเหมือนสมเด็จโต พรหมรังสีข้างเม็ดปะพระกริ่งปวเรศ
พระรูปเหมือนสมเด็จโต พรหมรังสีข้างเม็ดปะพระกริ่งปวเรศ
พระสมเด็จ รูปเหมือนสมเด็จโต พิมพ์ข้างเม็ด ของกรุวัดพระแก้ว  มีหลากหลายพิมพ์ด้วยกัน ที่อธิษฐานจิตโดยสมเด็จ พุฒาจารย์ โต พรหมรังสี สร้างที่วัดระฆัง ซึ่งเป็นพระ...ที่สร้างสมัย รัชกาลที่ 4 พ.ศ.2404 เช่น

พระสมเด็จ รูปเหมือนสมเด็ยโต พิมพ์ข้างเม็ด ด้านหลังปะ
พระสมเด็จนางใน

1771001 พระสมเด็จ รูปเหมือนสมเด็จโต พิมพ์ข้างเม็ด
ด้านหลังปะ พระสมเด็จ นางใน 
รูปด้านหน้าและด้านหลังสภาพเดิมๆพระสมเด็จ รูปเหมือนสมเด็ยโต พิมพ์ข้างเม็ด ด้านหลังปะ
พระสมเด็จนางใน พ.ศ.2404
พระสมเด็จ รูปเหมือนสมเด็ยโต พิมพ์ข้างเม็ด ด้านหลังปะ
พระสมเด็จนางใน พ.ศ.2404

พระสมเด็จ รูปเหมือนสมเด็จโต พิมพ์ข้างเม็ด ด้านหลังปะพระสมเด็จ นางใน รูปด้านหน้าและด้านหลังสะภาพล้างทำความสะอาด
พระสมเด็จ รูปเหมือนสมเด็ยโต พิมพ์ข้างเม็ด ด้านหลังปะ
พระสมเด็จนางใน พ.ศ.2404
พระสมเด็จ รูปเหมือนสมเด็ยโต พิมพ์ข้างเม็ด ด้านหลังปะ
พระสมเด็จนางใน พ.ศ.2404

1771002 พระสมเด็จ รูปเหมือนสมเด็จโต พิมพ์ข้างเม็ด 
ด้านหน้าปะ หยก 
ด้านหลังปะ พระสมเด็จ นางใน 
รูปด้านหน้าและด้านหลังสภาพเดิมๆ

พระสมเด็จ รูปเหมือนสมเด็ยโต พิมพ์ข้างเม็ด ด้านหลังปะ
พระสมเด็จนางใน พ.ศ.2404
พระสมเด็จ รูปเหมือนสมเด็ยโต พิมพ์ข้างเม็ด ด้านหลังปะ
พระสมเด็จนางใน พ.ศ.2404


พระสมเด็จ รูปเหมือนสมเด็ยโต พิมพ์ข้างเม็ด ด้านหลังปะ
พระผงสุพรรณ์


1771003 พระสมเด็จ รูปเหมือนสมเด็จโต พิมพ์ข้างเม็ด
ด้านหลังปะพระผงสุพรรณ 
รูปด้านหน้าและด้านหลังสภาพเดิมๆ
พระสมเด็จ รูปเหมือนสมเด็จโต พิมพ์ข้างเม็ดด้านหลังปะพระผงสุพรรณ
พระสมเด็จ รูปเหมือนสมเด็จโต พิมพ์ข้างเม็ดด้านหลังปะพระผงสุพรรณ

พระสมเด็จ รูปเหมือนสมเด็จโต พิมพ์ข้างเม็ด ด้านหลังปะพระผงสุพรรณ รูปด้านหน้าและด้านหลัง ทำความสะอาด
พระสมเด็จ รูปเหมือนสมเด็จโต พิมพ์ข้างเม็ดด้านหลังปะพระผงสุพรรณ
พระสมเด็จ รูปเหมือนสมเด็จโต พิมพ์ข้างเม็ดด้านหลังปะพระผงสุพรรณ

1771004 พระสมเด็จ รูปเหมือนสมเด็จโต พิมพ์ข้างเม็ด
ด้านหลังปะ พระผงสุพรรณ
รูปด้านหน้าและด้านหลังสภาพเดิมๆ 
พระสมเด็จ รูปเหมือนสมเด็จโต พิมพ์ข้างเม็ดด้านหลังปะพระผงสุพรรณ
พระสมเด็จ รูปเหมือนสมเด็จโต พิมพ์ข้างเม็ดด้านหลังปะพระผงสุพรรณ


พระสมเด็จ รูปเหมือนสมเด็ยโต พิมพ์ข้างเม็ด ด้านหลังปะ
พระรอด


1771005 พระสมเด็จ รูปเหมือนสมเด็จโต พิมพ์ข้างเม็ด
ด้านหลังปะ พระรอด 
รูปด้านหน้าและด้านหลังสภาพเดิมๆ
พระสมเด็จ รูปเหมือนสมเด็จโต พิมพ์ข้างเม็ดด้านหลังปะ พระรอด
พระสมเด็จ รูปเหมือนสมเด็จโต พิมพ์ข้างเม็ดด้านหลังปะ พระรอด

 พระสมเด็จ รูปเหมือนสมเด็จโต พิมพ์ข้างเม็ด
ด้านหลังปะ พระรอด 
รูปด้านหน้าและด้านหลัง ทำความสะอาด
พระสมเด็จ รูปเหมือนสมเด็จโต พิมพ์ข้างเม็ดด้านหลังปะ พระรอด
พระสมเด็จ รูปเหมือนสมเด็จโต พิมพ์ข้างเม็ดด้านหลังปะ พระรอด

 1771006 พระสมเด็จ รูปเหมือนสมเด็จโต พิมพ์ข้างเม็ด
ด้านหลังปะ พระรอด
รูปด้านหน้าและด้านหลังสภาพเดิมๆ
พระสมเด็จ รูปเหมือนสมเด็จโต พิมพ์ข้างเม็ดด้านหลังปะ พระรอด
พระสมเด็จ รูปเหมือนสมเด็จโต พิมพ์ข้างเม็ดด้านหลังปะ พระรอด1771007 พระสมเด็จ รูปเหมือนสมเด็จโต พิมพ์ข้างเม็ด
ด้านหน้าปะ หยก
ด้านหลังปะ พระรอด 
 รูปด้านหน้าและด้านหลังสภาพเดิมๆ 
พระสมเด็จ รูปเหมือนสมเด็จโต พิมพ์ข้างเม็ดด้านหน้าปะ หยก
ด้านหลังปะ พระรอด
พระสมเด็จ รูปเหมือนสมเด็จโต พิมพ์ข้างเม็ดด้านหน้าปะ หยก
ด้านหลังปะ พระรอด

 
พระสมเด็จ รูปเหมือนสมเด็ยโต พิมพ์ข้างเม็ด ด้านหลังปะ
พระนางพญา


1771008 พระสมเด็จ รูปเหมือนสมเด็จโต พิมพ์ข้างเม็ด
ด้านหน้าปะ หยก
ด้านหลังปะ พระนางพญา
รูปด้านหน้าและด้านหลังสภาพเดิมๆ
พระสมเด็จ รูปเหมือนสมเด็จโต พิมพ์ข้างเม็ดด้านหน้าปะ หยก
ด้านหลังปะ พระนางพญา
พระสมเด็จ รูปเหมือนสมเด็จโต พิมพ์ข้างเม็ดด้านหน้าปะ หยก
ด้านหลังปะ พระนางพญา

1771009 พระสมเด็จ รูปเหมือนสมเด็จโต พิมพ์ข้างเม็ด 
ด้านหลังปะ พระนางพญา
รูปด้านหน้าและด้านหลังสภาพเดิมๆ 
พระสมเด็จ รูปเหมือนสมเด็จโต พิมพ์ข้างเม็ด
ด้านหลังปะ พระนางพญา
พระสมเด็จ รูปเหมือนสมเด็จโต พิมพ์ข้างเม็ดด้านหลังปะ พระนางพญา

รูปด้านข้างของพระสมเด็จ รูปเหมือนข้างเม็ด จะต้องมนๆ ส่วนใหญ่จะเห็นลายนิ้วมือของช่างฯ หากแม่พิมพ์ตัดขอบตรงๆคมๆ ไม่ทันสมเด็จพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี อธิษฐานจิต  พลังพุทธคุณจะเบากว่าหลายขุม


พระสมเด็จ รูปเหมือนสมเด็ยโต พิมพ์ข้างเม็ด ด้านหลังปะ
พระซุ้มกอ


1771010 พระสมเด็จ รูปเหมือนสมเด็จโต พิมพ์ข้างเม็ด
ด้านหลังปะ พระซุ้มกอ
รูปด้านหน้าและด้านหลังสภาพเดิมๆ
พระสมเด็จ รูปเหมือนสมเด็จโต พิมพ์ข้างเม็ดด้านหลังปะ พระซุ้มกอ
พระสมเด็จ รูปเหมือนสมเด็จโต พิมพ์ข้างเม็ดด้านหลังปะ พระซุ้มกอ


พระสมเด็จ รูปเหมือนสมเด็จโต พิมพ์ข้างเม็ด
ด้านหลังปะ พระซุ้มกอ
รูปด้านหน้าและด้านหลัง ทำความสะอาด 
พระสมเด็จ รูปเหมือนสมเด็จโต พิมพ์ข้างเม็ดด้านหลังปะ พระซุ้มกอ
พระสมเด็จ รูปเหมือนสมเด็จโต พิมพ์ข้างเม็ดด้านหลังปะ พระซุ้มกอ

 1771011 พระสมเด็จ รูปเหมือนสมเด็จโต พิมพ์ข้างเม็ด
ด้านหลังปะ พระซุ้มกอ
รูปด้านหน้าและด้านหลังสภาพเดิมๆ
พระสมเด็จ รูปเหมือนสมเด็จโต พิมพ์ข้างเม็ดด้านหลังปะ พระซุ้มกอ
พระสมเด็จ รูปเหมือนสมเด็จโต พิมพ์ข้างเม็ดด้านหลังปะ พระซุ้มกอ


พระสมเด็จ รูปเหมือนสมเด็ยโต พิมพ์ข้างเม็ด ด้านหลังปะ
พระพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก


1771012 พระสมเด็จ รูปเหมือนสมเด็จโต พิมพ์ข้างเม็ด
ด้านหน้าฝัง หยก 
ด้านหลังฝัง พระพุทธชินราช 
รูปด้านหน้าและด้านหลังสภาพเดิมๆ
เป็นพระพุทธชินราชจำลองในสมัยรัชกาลที่ 4 พ.ศ.2404
พระสมเด็จ รูปเหมือนสมเด็จโต พิมพ์ข้างเม็ดด้านหน้าฝัง หยก 
ด้านหลังฝัง พระพุทธชินราช
พระสมเด็จ รูปเหมือนสมเด็จโต พิมพ์ข้างเม็ดด้านหน้าฝัง หยก 
ด้านหลังฝัง พระพุทธชินราช
 


พระสมเด็จ รูปเหมือนสมเด็ยโต พิมพ์ข้างเม็ด ด้านหลังปะ
พระแม่นางกวัก


1771013 พระสมเด็จ รูปเหมือนสมเด็จโต พิมพ์ข้างเม็ด
ด้านหน้าฝัง หยก
ด้านหลังฝัง พระแม่นางกวัก 
รูปด้านหน้าและด้านหลังสภาพเดิมๆ
พระแม่นางกวัก ถือถึงเงินถุงทอง รวยๆ
พระสมเด็จ รูปเหมือนสมเด็จโต พิมพ์ข้างเม็ดด้านหน้าฝัง หยก
ด้านหลังฝัง พระแม่นางกวัก
พระสมเด็จ รูปเหมือนสมเด็จโต พิมพ์ข้างเม็ดด้านหน้าฝัง หยก
ด้านหลังฝัง พระแม่นางกวัก


1771014 พระสมเด็จ รูปเหมือนสมเด็จโต พิมพ์ข้างเม็ด
ด้านหน้าฝัง หยก
ด้านหลังฝัง พระแม่นางกวัก 
รูปด้านหน้าและด้านหลังสภาพเดิมๆ
พระแม่นางกวัก ถือถึงเงินถุงทอง รวยๆ
พระสมเด็จ รูปเหมือนสมเด็จโต พิมพ์ข้างเม็ดด้านหน้าฝัง หยก
ด้านหลังฝัง พระแม่นางกวัก
พระสมเด็จ รูปเหมือนสมเด็จโต พิมพ์ข้างเม็ดด้านหน้าฝัง หยก
ด้านหลังฝัง พระแม่นางกวัก


พระสมเด็จ รูปเหมือนสมเด็ยโต พิมพ์ข้างเม็ด ด้านหลังปะ
พระยอดธง สมัยรัชกาลที่ 4


1771015 พระสมเด็จ รูปเหมือนสมเด็จโต พิมพ์ข้างเม็ด
ด้านหน้าปะ หยก 
ด้านหลังปะ พระยอดธง 
รูปด้านหน้าและด้านหลังสภาพเดิมๆ
พระสมเด็จ รูปเหมือนสมเด็จโต พิมพ์ข้างเม็ดด้านหน้าปะ หยก 
ด้านหลังปะ พระยอดธง
พระสมเด็จ รูปเหมือนสมเด็จโต พิมพ์ข้างเม็ดด้านหน้าปะ หยก 
ด้านหลังปะ พระยอดธงพระสมเด็จ รูปเหมือนสมเด็ยโต พิมพ์ข้างเม็ด ด้านหลังประทับรูปเหมือน
พญาครุฑ สมัยรัชกาลที่ 4


1771016 พระสมเด็จ รูปเหมือนสมเด็จโต พิมพ์ข้างเม็ด
ด้านหน้าบรรจุ พระบรมสารีริกธาตุ(หลุดหายไป 1 องค์)
ด้านหลังประทับรูปเหมือน พญาครุฑ
รูปด้านหน้าและด้านหลังสภาพเดิมๆ
--- การประทับ รูปเหมือน พญาครุฑ เป็นการสื่อให้ทราบว่าพระองค์นี้เป็นพระของวังหลวงสร้าง
พระสมเด็จ รูปเหมือนสมเด็จโต พิมพ์ข้างเม็ดด้านหน้าบรรจุ พระบรมสารีริกธาตุ(หลุดหายไป 1 องค์)
ด้านหลังประทับรูปเหมือน พญาครุฑ
พระสมเด็จ รูปเหมือนสมเด็จโต พิมพ์ข้างเม็ดด้านหน้าบรรจุ พระบรมสารีริกธาตุ(หลุดหายไป 1 องค์)
ด้านหลังประทับรูปเหมือน พญาครุฑพระสมเด็จ รูปเหมือนสมเด็ยโต พิมพ์ข้างเม็ด ด้านหลังปะ
พระพิฆเนศ


1771017 พระสมเด็จ รูปเหมือนสมเด็จโต พิมพ์ข้างเม็ด
ด้านหน้าปะ หยก
ด้านหลังปะ พระพิฆเนศ
รูปด้านหน้าและด้านหลังสภาพเดิมๆ
พระสมเด็จ รูปเหมือนสมเด็จโต พิมพ์ข้างเม็ดด้านหน้าปะ หยก
ด้านหลังปะ พระพิฆเนศ
พระสมเด็จ รูปเหมือนสมเด็จโต พิมพ์ข้างเม็ดด้านหน้าปะ หยก
ด้านหลังปะ พระพิฆเนศ


พระสมเด็จ รูปเหมือนสมเด็ยโต พิมพ์ข้างเม็ด องค์พระ
บรรจุกริ่ง ปะ พระบรมสารีริกธาตุ


1771018 พระสมเด็จ รูปเหมือนสมเด็จโต พิมพ์ข้างเม็ด
องค์พระบรรจุ กริ่ง ปะ พระบรมสารีริกธาตุ


รูปด้านหน้าและด้านหลังสภาพเดิมๆ

พระสมเด็จ รูปเหมือนสมเด็จโต พิมพ์ข้างเม็ดองค์พระบรรจุ กริ่ง ปะ พระบรมสารีริกธาตุ
พระสมเด็จ รูปเหมือนสมเด็จโต พิมพ์ข้างเม็ดองค์พระบรรจุ กริ่ง ปะ พระบรมสารีริกธาตุ
พระสมเด็จ รูปเหมือนสมเด็จโต พิมพ์ข้างเม็ดองค์พระบรรจุ กริ่ง ปะ พระบรมสารีริกธาตุ
 
พระสมเด็จ รูปเหมือนสมเด็จโต พิมพ์ข้างเม็ดองค์พระบรรจุ กริ่ง ปะ พระบรมสารีริกธาตุ


พระในชุดกระทู้ที่ 177 นี้  กล่าวได้ว่าเป็นพระสมเด็จ พิมพ์พิเศษ เมื่อพิเศษอะไรๆ ก็ต้องพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นมวลสารของพระสมเด็จ และพระชุดเบญจภาคีที่นำมาบรรจุฝังไว้ด้านหลังองค์พระ ซึ่งเป็นพระสร้างในยุคสมัยโบราณ  เป็นความรู้ที่ขัดแย้งต่างจากตำราที่ใช้กล่าวอ้างอิงถึง เพราะคนที่รู้มีน้อย  เมื่อพระเหล่านี้ดีจริง  จึงได้นำมาปะไว้ในเนื้อพระผงของสมเด็จโต  ในปัจจุบันนี้หาคนที่รู้เรื่องพระพิมพ์พิเศษนี้มีน้อยมากในเมืองไทย

ใครเชื่อ ศรัทธาพระสมเด็จ และ พระเบญจภาคี  ผู้เขียนแนะนำให้เก็บสะสม  ความแรงระดับไร้ขีดจำกัด  พระชุดนี้มีสร้างไว้ไม่มากนัก นำองค์พระขึ้นส่องกล้องจะเห็นความเก่าอายุของพระสมเด็จ 100 กว่าปี  อายุของพระ...ที่นำมาปะเก่ายิ่งกว่าพระสมเด็จ...

ความรู้เรื่อง ครั่ง 
--- สีน้ำตาลอ่อนบนผิวพระสมเด็จ คือ ครั่ง ซึ่งเป็นสีทารองพื้นพระสมเด็จ ก่อนที่จะทารักทับและปิดทองคำเปลวทับบนรัก
--- สีของครั่งดิบ จะพบเห็นในพระสมเด็จบางองค์ ที่ได้ทารองพื้นไว้ในอดีต มีสีแดงม่วง
--- ครั่ง มีลักษณะคล้ายขี้ผึ้งสีเหลืองแก่ หรือยางสีส้ม ซึ่
งมนุษย์ได้นำมาใช้ประโยชน์กันมานานกว่า 4,000 ปี แล้วในหลายอารยธรรม โดยใช้เป็นสมุนไพร เป็นยารักษาโรคโลหิตจาง, โรคลมขัดข้อ เป็นต้น
--- คนไทยจะรู้จักดีในการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมการทำเชลแล็ก, แลกเกอร์ ใช้ทาสีรองพื้นไม้ฯ