วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2554

38. วิเคราะห์เม็ดกริ่งของพระกริ่งปวเรศ พิมพ์สมบูรณ์ พูนสุข

เปิดแผ่นปิดประกบใต้ฐานพระกริ่งปวเรศ  พิมพ์ สมบูรณ์พูนสุข

--- เม็ดกลมๆทางซ้ายเป็นเม็ดกริ่งที่บรรจุอยู่ภายในพระ กริ่งปวเรศ พิมพ์สมบูรณ์ พูนสุข 
--- เป็นเม็ดกริ่งสีเหลืองเงางามปล่อยทิ้งให้สัมผัสอากาศผ่านไปนานก็ยังแวววาว ดั่งคุณสมบัติของทองคำ เม็ดนี้มีขนาดประมาณ 1.5 มิลลิเมตร 
--- ด้านขวามือเป็นแผ่นปิดก้นพระกริ่งฯ รอบๆจะเห็นรอยเชื่อมระหว่างแผ่นปิดก้นกับฐานพระกริ่งฯ ซึ่งก็คือกรรมวิธีการเชื่อมประสานปิดด้วยตะกั่ว+ดีบุก


--- เม็ดกริ่งของพระกริ่งปวเรศ  พิมพ์ สมบูรณ์พูนสุข เป็นเม็ดเหล็กไหลสีทอง (ไหลทอง)  เมื่อใช้น้ำยาขัด (Wenol) จะเห็นเนื้อในเป็นสีเงินยวง  
--- เม็ดกริ่งของพระกริ่งปวเรศฯ รุ่นนี้จะมีขนาดที่ไม่เท่ากัน  หากใครมีพระกริ่งฯที่มีเสียงกระทบกันยิ่งดัง ย่อมแสดงว่าเป็นเม็ดเหล็กไหลที่มีขนาดใหญ่พิเศษ